فارسی

Maragheh University - علی افشاری

Name علی افشاری
Academic Position استادیار
Home Page https://en.maragheh.ac.ir/Staff/afshari

Personal Page


 

 

مشخصات فردی

نام  و نام خانوادگی: علی افشاری

همراه :  09133719018           کد ملی : 1159527547

A_afshari@maragheh.ac.ir

Email:aliafshari_psy@yahoo.com,    aliafshari.psy@gmail.com

 

                                 سوابق تحصیلی

کارشناسی روانشناسی عمومی دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکترای تخصصی روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز (گرایش صنعتی و سازمانی)

کسب فعالیت های علمی

عضو پیوسته سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران(ش­ن 3757) .

عضو پیوسته انجمن روا نشناسی ایران .

عضو پیوسته انجمن روانشناسی اجتماعی ایران.

عضوپیوسته انجمن روان شناسی آمریکا (7412- 3488 MN ).

عضو کمیته آموزشی شرکت راهبران پتروشیمی.

عضو کمیته آموزشی شرکت ره آوران فنون پتروشیمی.

عضو کمیته آموزشی شرکت فامور خوزستان.

عضو کمیته آموزشی شرکت آموزش بازرگانی شیراز.

عضو کمیته آموزشی شرکت راشل.

عضو کمیته آموزشی شرکت کاشانه.

عضو کمیته آموزشی کنترل فرآیند صنعت.

عضو کمیته آموزشی شرکت ایده گستر آرمان صنعت.

عضو کمیته آموزشی ذوب آهن اصفهان.

عضو کمیته آموزش فولاد مبارکه.

عضو هیات علمی  بنیاد علمی پژوهشی علوم خلاقیت شناسی و مهندسی  trizایران .

عضو کمیته علمی دومین سمینار خلاقیت شناسی و مهندسی  trizایران.

عضو کمیته علمی سومین سمینار خلاقیت شناسی و مهندسی triz ایران.

عضو کمیته علمی اولین کنفرانس مدیریت و فرهنگ سازمانی ایران .

عضو هیات داوران مجله  دستاوردهای روانشناختی.

کسب مقام دانشجوی برتر در اولین جشنواره ملی روان شناسی صنعتی و سازمانی و توسعه منابع انسانی(دریافت تندیس سال).

اولین فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روان شناسی صنعتی و سازمانی.

مقالات و سمینارها

پذیرش مقاله با عنوان متغیرهای سازمانی مرتبط با نوآوری در کنگره ICP 2008 برلین (آلمان)

پذیرش و ارائه مقاله تحت عنوان " بررسی رابطه ساده و چندگانه سبک رهبری ،حل مسئله و روابط گروه کاری با جو نوآوری و رفتار نوآوری در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان" در اولین کنگره دوسالانه  روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران.

چاپ مقاله با عنوان بررسی رابطه ساده و چندگانه سبک رهبری، حل مسئله و روابط گروه کاری با جو نوآوری و رفتار نوآوری درمجله پژوهش های روان شناختی.

چاپ مقاله با طراحی و آزمون الگویی از روابط بین عوامل فردی، گروهی و سازمانی با خلاقیت سازمانی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (منطقه آغاجاری) درمجله  دستاوردهای روانشناختی .

چاپ مقاله با عنوان بررسی رابطه ساده و چندگانه سبک رهبری ، حل مسئله و روابط گروه کاری با جو نوآوری و رفتار نوآوری درمجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، نوآوری و کار آفرینی (بهمن 89 ، شیراز).

پذیرش و ارائه مقاله تحت عنوان" بررسی رابطه بین سبک رهبری ،سبک حل مسأله و روابط گروه کاری با نوآوری در یک سازمان صنعتی در اولین کنگره خلاقیت شناسی و نوآوری ایران .

ارائه مقاله تحت عنوان مولفه های نوآوری سازمانی در سومین جشنواره ملی بهار (سال نوآوری).

ارائه سمینار در ارتباط با تعارض و مذاکره سازمانی در مناطق نفت خیز جنوب.

ارائه سمینار با عنوان مدیریت کیفیت فراگیر  در مناطق نفت خیز جنوب.

ارائه سمینار با عنوان مدیریت شرایط دشوار در پتروشیمی بوعلی.

تالیف و ترجمه کتاب

تألیف و تدوین کتاب تحت عنوان " فرهنگ اختصاصی روانشناسی صنعتی و سازمانی."(داوری)

تالیف کتاب مهارت های ارتباط موثر(ویرایش نهایی).

 تالیف  کتاب مدیریت استرس(ویرایش نهایی).

سوابق کاری، طرح ها و پروژه ها

کارآموزی در مناطق نفت خیز جنوب (شرکت توربین).

همکاری در طرح گزینش کارکنان شرکت ملی گاز ایران(مصاحبه گر).

همکاری در تحلیل مشاغل مدیریتی شرکت ملی گاز ایران .

همکاری در طرح نیاز سنجی آموزشی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان.

اجرای پروژه  مر تبط با نوآوری در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان .

اجرای پروژه مرتبط با مولفه های خلاقیت و نوآوری در صدا و سیمای مرکز خوزستان.

مؤسس و مدیر مرکز خدمات تخصصی روان شناختی و مشاوره اندیشه نیک.

مشاور دانشگاه های فنی مهندسی و دانشگاه آزاد.

استاد راهنمای بیش از چهل پایان نامه کارشناسی.

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه.

کارگاه ها

کارگاه روانشناسی صنعتی و سازمانی و کنترل استرس های شغلی در پتروشیمی بندر امام(16 دوره).

کارگاه اصول روان شناسی برای سرپرستان در پتروشیمی بندر امام(3 دوره).

کارگاه انعطاف پذیری در برابرخود ودیگران در پتروشیمی رازی.

کارگاه اصول روان شناسی برای سرپرستان در پتروشیمی رازی.

کارگاه ارتباط انسانی و روابط سازمانی در پتروشیمی بندر امام .

کارگاه مهارت های ارائه موثر مطالب در راهبران ماهشهر(3 دوره).

کارگاه آموزش مهارت های ارتباطی در راهبران ماهشهر(7 دوره).

کارگاه روان شناسی صنعتی و سازمانی در پتروشیمی رازی(3 دوره).

کارگاه آموزش ارتباط موثر در راهبران ماهشهر(8 دوره).

کارگاه مدیریت استرس در پتروشیمی بندر امام(7وره).

کارگاه بهداشت روانی درپتروشیمی رازی.

کارگاه مدیریت بحران در پتروشیمی بوعلی.

کارگاه مدیریت استرس در پتروشیمی رازی.

کارگاه مدیریت خلاقیت در دانشگاه آزاد.

کارگاه آموزش روابط موثر در پتروشیمی بندر امام (3 دوره).

کارگاه آموزشی اصول روان شناسی برای سرپرستان درپتروشیمی شازند اراک.

کارگاه روان شناسی صنعتی و سازمانی در ذوب آهن اصفهان (3 دوره).

کارگاه مدیریت استرس شغلی در نفت و گاز پارس جنوبی(5 دوره).

کارگاه روان شناسی صنعتی و سازمانی در پتروشیمی شیراز(3 دوره).

کارگاه مدیریت خلاقیت در ذوب آهن اصفهان .

کارگاه کاربرد روان شناسی در حل مشکلات سازمانی در پالایش نفت بندر عباس(2 دوره).

کارگاه انعطاف پذیری دربرابر خود و دیگران در بخش پایانه ها و مخازن پتروشیمی پارس جنوبی.

کارگاه روانشناسی صنعتی و سازمانی خطوط لوله اهواز(3 دوره).

کارگاه مدیریت تعارض در فولاد خوزستان.

کارگاه مدیریت استرس شغلی در پتروشیمی جم (2 دوره).

کارگاه ارگونومی در پتروشیمی بندر امام (3 دوره).

کارگاه یادگیری سازمانی در پتروشیمی پارسیان.

کارگاه روانشناسی صنعتی و سازمانی  در پتروشیمی خراسان.

کارگاه مدیریت استرس شغلی و سازمانی در پتروشیمی خراسان.

کارگاه مدیریت هیجانات در شرکت گاز پارس جنوبی.

کارگاه سلامت و بهداشت روان بازنشستگان در شرکت سیمان ساری.

کارگاه مهندسی ذهن در شرکت عملیات انتقال گاز  تبریز(منطقه 7).

بیش از 2000 ساعت مشاوره خانواده در سازمانهای مختلف .

حیطه های تخصصی و آموزشی

1.        روان شناسی صنعتی و سازمانی

2.        مدیریت استرس

3.        مهارت های ارتباطی در سازمان ها

4.        آموزش مهارت های زندگی

5.        سبک های مقابله ای و حل مساله

6.        کار برد روان شناسی در صنعت

7.        اصول روان شناسی برای سرپرستان

8.        تعارض و مذاکره سازمانی

9.        خلاقیت و نوآوری

10.     مدیریت و رهبری

11.     بالندگی سازمانی

12.     رضایت شغلی

13.     رفتارسازمانی 

14.     انگیزش شغلی

15.     هوش هیجانی

16.     مدیریت خشم

17.     مدیریت تحول

18.     انعطاف پذیری در خود و دیگران

19.     بهداشت روانی

20.     اعتیاد

21.      مشاوره و روان درمانی

22.     ارگونومی و روانشناسی مهندسی

23.     مهارت های ارائه موثر مطالب

24.     بیماری های روانی و درمان آنها

25.     راهکارهای ارتقای سلامت  روانی در کارکنان

26.     اینیگرام و شخصیت شناسی

27.     سازمان های نوروتیک (آسیب شناسی سازمان های بیمار)

 

 

Educational background


 

کارشناسی روانشناسی عمومی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز
دکترای تخصصی روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز (گرایش صنعتی و سازمانی

Teaching Experience


Research Interests


Books


Awards


Inventions


Papers


Administrative duties


سوابق کاری، طرح ها و پروژه ها
کارآموزی در مناطق نفت خیز جنوب (شرکت توربین).
همکاری در طرح گزینش کارکنان شرکت ملی گاز ایران(مصاحبه گر).
همکاری در تحلیل مشاغل مدیریتی شرکت ملی گاز ایران .
همکاری در طرح نیاز سنجی آموزشی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان.
اجرای پروژه  مر تبط با نوآوری در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان .
اجرای پروژه مرتبط با مولفه های خلاقیت و نوآوری در صدا و سیمای مرکز خوزستان.
مؤسس و مدیر مرکز خدمات تخصصی روان شناختی و مشاوره اندیشه نیک.
مشاور دانشگاه های فنی مهندسی و دانشگاه آزاد.
استاد راهنمای بیش از چهل پایان نامه کارشناسی.
استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه.

Other Skills


Membership in Council and Committees


Funded Reasearch Projects


Cooperation with journals